Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Palliativ pleje

Lindring af symptomer hos mennesker ramt af en livstruende sygdom

På Svendebjerghave kan vi tilbyde en palliativ pleje for borgere i Hvidovre Kommune.

Målgruppen for vores palliative indsats er borgere med komplekse behov for fysisk, psykisk, og social pleje og omsorg, hos hvem helbredelse ikke længere er mulig og som har et behov for behandling og sygepleje, der ikke kan imødekommes i eget hjem.

Dette ophold vil være et alternativ til hospitalsindlæggelse eller hospice. 

Den palliative indsats er kendetegnet ved en høj grad af uforudsigelighed, og tilstanden hos borgere med behov for palliation er præget af ændringer.

Der er ofte behov for at tilpasse støtten til borgerens aktuelle behov, og indholdet i indsatsen varierer afhængigt af, hvilken fase borgeren befinder sig i.

Om vores Palliative indsats

Vedligeholde funktioner

Hvis borgeren er i en tidlig palliativ fase, kan der være behov for samtidig rehabilitering, og dette kan stå på i måneder til år.
 

Målet med opholdet er, at justere borgerens pleje og behandling, så borgeren om muligt kan komme hjem igen eller flytte til et plejecente

 

Lindrende behandling

For en borger i en sen palliativ fase vil fokus være på lindring, og den sygdomskontrollerende/helbredende behandling er ophørt. Her kan der være tale om uger til måneder. 

Palliation er en behandling, som gives for at forebygge og lindre lidelse hos mennesker, der er ramt af livstruende sygdom. 

Værdig afslutning

Vi vil gøre vores bedste for at give de borgere der er i en terminal palliativ fase, hvor borgeren er uafvendeligt døende en værdig afslutning. Her er kan der være behov for, at plejen tilrettelægges fra time til time. 

Samarbejde med andre

Midlertidig døgnrehabilitering - Svendebjerghave har et tæt samarbejde med praktiserende læge omkring forløbet.

 

Desuden har Midlertidig døgnrehabilitering - Svendebjerghave også samarbejde med Palliativt team på Hvidovre Hospital og Sct. Lucas Hospice.